Løp og lek for Tanzania!

Strand vgs. har i fleire år hatt eit internasjonalt hjelpeprosjekt. Dei siste åra har me støtta «Tanzaniaprosjektet» sitt arbeid i ein svært fattig del av Sør-Tanzania (Mbamba Bay i Songea-regionen). Dette er ein liten organisasjon driven av frivillige ildsjeler, har minimale administrasjonskostnader og er godkjend av Innsamlingskontrollen. Innsamla pengar går til å ruste opp fleire barne- og ungdomsskular i området. Denne skuleopprustinga (toalett, klasserom, bøker, pultar osv.) vil endre liva til det betre for mange fattige barn. God utdanning er nemleg vegen ut av fattigdom! Tanzaniaprosjektet jobbar også for betre helsetilbod for fattige, og finansierer bygging og utrusting av fleire helsestasjonar i området. Dette er ekstra viktig arbeid no under koronapandemien.

Me samlar inn pengar gjennom å skaffe oss sponsorar i eit løp (runde på 0,5 km i 30 min) – og ein kan sponse både deltaking og resultat. Me håpar DU vil bidra gjennom å sponse ein eller fleire av våre elevar!

Les meir på https://www.tanzaniaprosjektet.no
og https://www.facebook.com/tanzaniaprosjektet
og https://www.facebook.com/groups/193630623212

Løpsdagen er tor. 28. mai:) VIPPSNR. 75049